Beslut i Europaparlamentet negativt för kommuner och landsting

19. maj 2005

Det är med oro som Sveriges Kommuner och Landsting tagit del av Europaparlamentets beslut att stödja arbetstidsdirektivet, som likställer inaktiv del av jourtid med arbetstid. Det medför stora konsekvenser för kvalitet och kvantitet inom hälso- och sjukvården, ambulansverksamheten, räddningstjänsten, tekniska verksamheter samt äldre- och handikappomsorgen.

Läs mer på SKL hemsida
Sveriges Kommuner och Landsting - Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan