Pressmeddelande från EIRA+

10. april 2005

EiRA+!!!
Sjukvårdssverige har nu tillgång till över 900 tidskrifter i fulltext via nätet.


Alla Sveriges regioner och landsting har nu anslutit sig till EiRA vilket innebär att personal, förtroendevalda och entreprenörer i alla landsting har tillgång till ett stort antal elektroniska resurser. Från och med 2005 omfattas innehållet av fyra medicinska databaser, AMED, CINAHL, MEDLINE och PsycINFO, samt cirka 900 kliniska och vetenskapliga tidskrifter. Vid sökning i databaserna länkas man direkt till fulltexttidskrifterna. Flera landsting har dessutom köpt in extrapaket med tidskrifter till ”sina” EiRA!

Som landstingsanställd personal når Du innehållet i EiRA dygnet runt från din arbetsplats!

Det finns också möjlighet att komma åt merparten av innehållet hemifrån, via s.k. remote access. Inloggningsuppgifter får Du på sjukhusbiblioteket.

Kontakta Ditt sjukhusbibliotek för vidare information och utbildning!

Anneli Mindemo
EIRA:s marknadsföringsgrupp