NORNA-kongressen

29. maj 2005

Presentationer från den första Nordiska kongressen för operationssjuksköterskor i Uppsala 2005.

Upplevelser, säkerhet och hälsa