Forskning/Utveckling/Utbildning

08. december 2004

Forsknings- och utvecklingsarbeten inom operationssjuksköterskans verksamhetsområde efterlyses från 2001 och framåt.

Har Du något arbete Du vill presentera? Kontakta fou@seorna.com