Årsmöte 2006

13. december 2005

Riksföreningen för operationssjukvårds årsmöte kommer att hållas den 6 april 2006 på Conventum i Örebro i samband med vårkongressen "Trauma - ur olika synvinklar" 6 - 7 april 2006..

Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 5 februari 2006. Skicka Din motion till seorna@seorna.com eller klicka här.